Studenten 600 uur werken vanaf 2023

600 uur studentenarbeid vanaf

1 januari 2023

Het plafond van 475 uur studentenarbeid wordt in 2023 tot 600 uur verhoogd. Let daarbij wel op dat je alle voorwaarden naleeft.

De RSZ bijdrage bedraagt 8,13% waarvan 5,42% + 0,01% asbestfonds voor de werkgever en 2,71% voor de jobstudent.

De eerste 475 uren is er geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd per kalenderjaar dat onderworpen is aan de verminderde solidariteitsbijdrage.

De regels over de inhouding van de bedrijfsvoorheffing op de inkomsten zullen worden aangepast. Zo zal er ook op fiscaal vlak in 2023 en 2024 rekening worden gehouden met het plafond van 600 uur.

Er moet een schriftelijke studentenovereenkomst worden gesloten (voor een periode van maximaal 12 ononderbroken maanden). 

De studentenarbeid moet worden verricht tijdens de perioden van niet-verplichte aanwezigheid bij de lessen.

Tot slot moet voor de tewerkstelling van de student een Dimona STU-aangifte (per kwartaal) worden verricht, en dit ten laatste op de dag waarop de student het werk aanvat. Als de Dimona te laat wordt verricht, worden de gewerkte uren geacht buiten het contingent te vallen en worden de gewone socialezekerheidsbijdragen erop ingehouden! Met andere woorden, met een tijdige Dimona kan je werkuren als student reserveren.

Je kan het resterende dagenquotum voor het kalenderjaar controleren via de toepassing Student@work. Zo moet je niet wachten tot je de student via de Dimona aangeeft om te weten of het maximaal aantal toegestane uren is overschreden.

Je kunt studenten ook vragen om een attest te bezorgen waardoor je het saldo aan uren kent. Dit attest bevat een toegangscode tot de applicatie, die je een overzicht geeft van de meest recente situatie van de student, met name het aantal gewerkte uren (deze code heeft een beperkte geldigheidsduur). 

Bron: Securex

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.